Camerabewaking & beelden bewaren

Camerabewaking is een zo belangrijk onderdeel van een alarmsysteem dat we er een afzonderlijk hoofdstuk over schreven. Hier lees je alles over camerabewaking en bewaking met beelden.

Bewaren van beelden

Dit artikel is echter ook héél essentieel voor je alarmsysteem: het bewaren van de opgenomen beelden van je bewakingscamera's. Eigenlijk heb je twee soorten manieren om de opnames van je camera's te bewaren:

  • lokaal bewaren van beelden op de camera zelf
  • bewaren van de beelden op een centraal systeem

Opname van beelden op de camera zelf

Dit is een afdoende oplossing voor kleine alarmsystemen. De beelden die de camera registreert, worden dan op een geheugenkaart van de camera zelf opgeslagen. Dit kan op verschillende manieren.

Sommige camera's behouden de laatste opgenomen beelden voor een bepaalde periode. Deze periode is dan 24 uur of 1 week. Het maakt dan niet uit of de camera een storing heeft waargenomen. Vroeger opgenomen beelden worden dan automatisch verwijderd.

Harde schijf camerabeelden

Als je zo'n camera gebruikt is het uitermate belangrijk om zelf voor het behouden van de gegevens te zorgen via een back­up. Sommige alarmsystemen beschikken over software die het mogelijk maakt om op regelmatige basis de opgenomen beelden van de camera door te sturen naar een centraal opnamestation ( Harddisk Recorder - DVR ) zonder dat je zelf iets moeten ondernemen. Andere alarmsystemen geven enkel de mogelijkheid om manueel gegevens over te plaatsen en de goedkoopste systemen hebben zelf geen mogelijk om de opgenomen beelden eenvoudig over te nemen. Je zal dan, indien je dat wenst, zelf naar de camera moeten stappen, het kaartje verwijderen uit de camera en dan het geheugenkaartje fysiek uitlezen op een computer of laptop.

In een ander geval worden enkel gegevens behouden als de camera een storing waarneemt of een vooraf bepaalde instelling bereikt (beweging, duisternis, weekend, ... ) In deze gevallen moeten er door de camera véél minder beelden behouden worden en zal het geheugenkaartje niet zo vlug vol komen. Dit betekend dus dat de opgeslagen beelden veel langer behouden kunnen worden.

Opname van beelden op een centraal systeem

Nieuwere alarmsystemen sturen de beelden gewoon door naar de centrale waar er kan beslist worden welke en hoeveel beelden er opgeslagen worden. Net als hierboven kan men opteren om enkel de beelden op te slaan tijdens een storing of vooraf ingestelde periode maar soms is het ook uitermate belangrijk de aanloop en afloop te kennen van een storing. Welke optie van opname je ook kiest: een centraal beheersysteem voor het opslaan van beelden is sowieso een must en aanrader.

Voordelen van een centraal opnamesysteem

  1. De capaciteit is vele malen groter dan op afzonderlijke camera's
  2. De gegevens zijn vlugger en overzichtelijker bereikbaar
  3. Een back­upplan voor de gegevens is eenvoudiger op te stellen via extra schrijfruimte of wisselbare schijven
  4. De gegevens zijn veilig voor eventuele braak of diefstal. Tijdens een inbraak kunnen dieven proberen de gegevens te vernietigen of onbruikbaar maken. Als deze gegevens direct doorgestuurd zijn naar een centraal systeem op een andere locatie, speelt het geen rol of de camera zelf achteraf vernielt wordt.
  5. Gegevens kunnen vlotter van op afstand opgehaald of opgeroepen worden

Back­up van de opnames

Wat er ook gekozen wordt van opnamelocatie, (op de camera zelf of centrale opslag) een goed opgesteld back­upplan is noodzakelijk want je kan en mag de opnames niet eeuwig en altijd bewaren. Gezien dat beelden ook een hoge opslagcapaciteit vragen is dit sowieso niet mogelijk. Met gelijk welk hypermodern backupsysteem.

De grootte / zwaarte van de beelden wordt niet enkel bepaald door het aantal opgeslagen resolutie (uitgedrukt in pixels: kwaliteit en beeldgrootte) maar ook van de compressie (bitrate), manier van bewerken, opslaan en export.

Het is geen uitzondering dat 1 minuut van beeldopname meer dan 1 GB (gigabyte) in beslag neemt. Een veel voorkomend back­upplan is een uitdovingsback­up. Hier worden alle beelden van een verlopen periode behouden (laatste 7 dagen, laatste maand, ... ) en de storingen worden voor een langere periode bijgehouden (bijvoorbeeld 1 jaar)

Zorg er ook steeds voor dat alle beelden op een verschillende locaties en dubbel bewaard worden voor het geval dat een brand uitbreekt of een opslagmedium het laat afweten.

Wetgeving camerabewaking en opnames

De opgenomen beelden moeten voldoen aan de wetgeving en dit wil zeggen dat beelden die geen bijdrage kunnen leveren voor een misdrijf, identificatie of schade maximum één maand mogen bewaard worden.

Andere beelden (die wij steeds storingen noemen ) mogen langer gebruikt worden. Is er sprake van een camera die ook beelden van personeel of klanten opslaat moet je uitermate voorzichtig te werk gaan met opslag van deze beelden.

Plaats nooit zomaar beelden op het internet want dit is een ernstige inbreuk op de privacy en zal in zo goed als alle gevallen bestraft worden. Let er ook op dat iedereen en dan ook iedereen (ongeacht leeftijd, geslacht, functie, ...) recht heeft op toegang tot de beelden als deze opgenomen zijn. Een gemotiveerd verzoek aan de verantwoordelijke van de verwerking is voldoende om inzage te krijgen.

Offerte alarmsysteem