De centrale unit

De centrale unit van een alarminstallatie is het hart van de installatie. Alle onderdelen van de installatie sturen signalen naar de centrale unit. Deze kan op verschillende manieren bediend worden.

Bediening van een alarmsysteem

De bediening van een alarmsysteem kan op héél uiteenlopende manieren gebeuren en ook op véél verschillende toestellen. Wat wel zo goed als altijd het zelfde blijft is dat de bedienen verloopt via één centraal systeem: de centrale (unit).

Deze centrale zal alle inkomende storingen of gegevens ontvangen van de detectoren en/of camerabewaking en eventueel de signalisatie activeren. Ook is het mogelijk om via de centrale de huidige status of geschiedenis van de opgenomen storingen of gegevens van de detectoren te bekijken en eventueel aanpassingen door te voeren.

Voor de bediening van deze centrale unit kan je tegenwoordig kiezen uit 2 opties:

  • Bediening direct op de centrale
  • Bediening vanop afstand

Als de bediening via de centrale zelf gebeurt zal de centrale aangestuurd worden door de software om jouw invoer te verwerken. Natuurlijk zal geen enkel alarmcentrale zonder code of beveiliging aan te passen zijn.

Bedien je de centrale vanop afstand dan zullen gegevens doorgestuurd worden tussen het bedienapparaat en de centrale via een gecodeerde verbinding. De centrale ontvangt het signaal en zal via haar interne software de gegevens verwerken of feedback doorsturen van de huidige status van het alarmsysteem.

Hieronder beschrijven we enkele van de veel voorkomende bedieningsmogelijkheden:

Bediening rechtstreeks op de centrale unit

Hier voert men wijzigingen in of bekijk je de status rechtstreeks op de centrale zelf. Meestal is de centrale niet uitgerust met een groot scherm of klavier en kan het dus perfect zijn dat je een laptop of klavier dient in te pluggen om aanpassingen te doen. Status veranderen of het alarm activeren of uitschakelen, lukt meestal met enkele eenvoudige handelingen zoals drukken op een knop of invoer van een code. Ook zijn er reeds vele alarmcentrales op de markt met een aanraakscherm.

Bediening via een sleutel met invoer

Hier gaat het meestal om een sleutel waar je het alarmsysteem kan mee inschakelen of uitschakelen. In meeste gevallen is het gebruik van de sleutel ook beperkt in afstand. Is er een sleutel meegeleverd met jouw alarmsysteem, kijk dan zeker of het mogelijk is de huidige status te zien vanop de sleutel.

Bediening via chipsleutels of badges

Hier detecteert het alarmsysteem of er een sleutel of badge in de buurt is of net niet. Dit activeert automatisch een bewerking (alarm wordt geactiveerd of deuren worden gedeblokkeerd). Ook hier is het belangrijk een statusweergave te krijgen via geluid of visueel.

Bediening via GSM (sms)

Ook hier gaat het om eenvoudige aanpassingen van de alarmcentrale of van een statusaanvraag (actief/niet actief).

Bediening via laptop / computer

Als een alarmsysteem het toelaat om via een computer of laptop aanpassingen te doen dient er software op jouw computer geplaatst te worden die op een veilige manier kan communiceren met de alarmcentrale. Hou hierbij steeds rekening met je operating systeem (Apple/Mac of Window of Android). Vraag ook best op voorhand of de communicatie over een vaste kabelverbinding dient te gaan (UTP) of het ook mogelijk is via WIFI. Is het mogelijk om via het internet te communiceren met de centrale unit dan vraag je best ook goed na welk beveiligingsniveau er gebruikt wordt (VPN, gecodeerde gegevens, ... )

Bediening via smartphone of tablet

Voor de bediening via smartphone of tablet zijn de waarschuwingen gelijklopend als met een pc of laptop die gebruik maakt van het internet. Alleen dient er hier een app geïnstalleerd te worden in plaats van software.

Bediening via website van de fabrikant

Sommige alarmsystemen maken ook gebruik van een centrale website om gegevens door te sturen of te verwerken. Hier is het extra opletten om onderstaande redenen:

  • Jouw gegevens staan extern opgeslagen
  • Website is misschien niet altijd even vlot bereikbaar
  • Website moet compatibel zijn met meerdere toestellen zoals smartphone, tablet, computer, ...

Zorg voor een bidirectionele bediening

Dit is een moeilijk woord om duidelijk te maken dat je steeds feedback moet krijgen van je alarmsysteem als je een aanpassing doorvoert. Als je bijvoorbeeld het systeem activeert dat je duidelijk hoort dat je alarm geactiveerd is. Zo vermijd je vergissingen of zelfs grote fouten zoals een alarm bij de meldkamer omdat je zelf in het gebouw aanwezig bent op een zaterdag.

Draadloos alarmsysteem of bekabeld alamsysteem

Elk alarmsysteem dient signalen uit te zenden via de detectoren naar de centrale unit. Dit kan via een draadloze alarminstallatie of via een bekabelde alarminstallatie. Elk heeft zijn voor- en nadelen.

Offerte alarmsysteem