Schrikdraadbeveiliging

Schrikdraadbeveiliging wordt vaak toegepast bij bedrijfsterreinen, luchthavens, fabrieksterreinen en andere terreinen waar een hoge mate van beveiliging gewenst is. Het is een proactieve manier van beveiligen die niet alleen afschrikt maar ook detecteert en alarmeert.

Voordelen van schrikdraadbeveiliging

Het beveiligen van een terrein met schrikdraad heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van een traditioneel systeem zonder schrikdraad.

Afschrikken en detecteren

Schrikdraadbeveiliging is een proactieve manier van beveiligen. Wanneer een indringer in contact komt met de elektrische draden zal hij onmiddellijk een waarschuwende schok krijgen. Indien hij ondanks deze waarschuwing zijn pogingen niet staakt zal er een alarm afgaan in de centrale. Ook bij het doorknippen van de draad of andere vormen van manipulatie zal er een alarmsignaal doorgegeven worden. Het systeem schrikt dus niet alleen af maar waarschuwt ook bij ongeregeldheden. Dit is een groot voordeel ten opzichte van een traditioneel hekwerk zonder schrikdraad.

Eenvoudige installatie

Het installeren van een systeem met schrikdraadbeveiliging is relatief eenvoudig. Er is een groot aantal hulpstukken beschikbaar waarmee de elektriciteitsdraden efficiënt op of in een bestaande afrastering verwerkt kunnen worden. Hierbij wordt de nodige aandacht besteed aan esthetiek zodat de bedrading niet opvalt en een geheel vormt met het hekwerk.

Schrikdraadbeveiliging is betrouwbaar

De onderdelen van het systeem zijn niet slijtagegevoelig en storingen komen over het algemeen nauwelijks voor. Valse alarmmeldingen zullen bij een goed afgesteld systeem niet optreden, tenzij de elektriciteitsdraden foutief gemonteerd zijn. Voor een juiste probleemloze werking zonder valse alarmmeldingen is het noodzakelijk dat de draden voldoende strak gespannen zijn, en dat ze ook goed op spanning blijven. Met professionele draadspanners en isolatoren is dit eenvoudig te realiseren.

Schrikdraadbeveiliging is eenvoudig in gebruik

Een systeem met schrikdraadbeveiliging is eenvoudig te bedienen via een handterminal en kan indien gewenst gekoppeld worden aan een bestaande alarmcentrale. Het in- en uitschakelen van het systeem kan gebeuren via de centrale en de specifieke instellingen, zoals de stroomsterkte en de pulsfrequentie, kunnen via een handterminal ingesteld worden. Aangezien het systeem nauwelijks onderhoud vereist en weinig slijtagegevoelig is, blijven de operationele kosten tot een minimum beperkt.

Toepassingen van schrikdraadbeveiliging

Schrikdraden kunnen òp of voor een bestaand hekwerk worden gemonteerd. Daarnaast is montage op muren of langs daklijsten mogelijk. Schrikdraadbeveiliging wordt vaak toegepast bij:

  • Bedrijventerreinen (parkeerterreinen, opslag van kostbare goederen)
  • Fabrieksterreinen
  • Luchthavens
  • Overheidsinstellingen (defensie)
  • Kerncentrales
  • Agrarische sector ( schrikkeldraad weides & weiland vee )

Schrikdraad als vervanging van prikkeldraad

Schrikdraad wordt vaak toegepast als vervanging van prikkeldraad. Prikkeldraad is immers lelijk om te zien en het heeft geen alarmerende functie. Schrikdraad heeft dat wel en wanneer een indringer de draad doorknipt of op een andere wijze het systeem tracht te manipuleren (ladder tegen het hekwerk, afdekken, enz.) zal er gelijk een alarmsignaal doorgegeven worden. Schrikdraadbeveiliging wordt om deze reden toegepast in omgevingen waarin een hoge mate van beveiliging is gewenst en voor het bewaken van bedrijfsterreinen waar waardevolle goederen zijn opgeslagen.

Offerte toegangscontrole