Kaartlezers

Kaartlezer

Kaartlezers zijn gebruiksvriendelijke apparaten waarmee de toegang tot een gebouw of lokaal digitaal geregeld kan worden. Kaartlezers zijn op individueel niveau te programmeren en kunnen indien gewenst opgenomen worden in een netwerk zodat de toegangscontrole volledig centraal te regelen is.

Toegangscontrole met kaartlezers

Bij toegangscontrole met een kaartlezer vormt de kaart het zogenaamde toegangsmedium. Dat kan een smartcard of sleutelkaart zijn maar er kan ook sprake zijn van losse transponders die aan een sleutelbos zijn bevestigd. Soms wordt er ook gebruik gemaakt van een combinatie van een traditionele sleutel en een digitale toegangskaart.

Hoe werkt een kaartlezer?

Er zijn zeer veel verschillende systemen in omloop maar in veel gevallen gebruikt men transponders waarin een RFID-chip is ingebouwd. Deze chip kan op afstand worden uitgelezen door een chiplezer. Er zijn verschillende soorten RFID-chips en de afstand die nodig is tussen de transponder en de ontvanger varieert van enkele centimeters tot meer dan honderd meter. De gegevens die in de chip zijn opgeslagen zijn uniek waardoor toegang op individueel niveau geprogrammeerd kan worden in de kaartlezer. Sommige kaarten kunnen zelf ook gegevens opslaan.

Soorten kaartlezers

Er zijn ruwweg twee soorten kaartlezers te onderscheiden: de losstaande systemen die individueel geprogrammeerd kunnen worden en geïntegreerde systemen die je met behulp van van beheerssoftware op afstand kunt bedienen.

Stand alone kaartlezer

Een stand alone kaartlezer kan bestaan uit een digitale cilinder of uit elektronica die geïntegreerd kan worden in het deurbeslag. Deze apparaten werken op een batterij en moeten individueel geprogrammeerd worden. Het voordeel van deze apparaten is dat ze eenvoudig te installeren zijn. Vaak hoeft alleen de bestaande cilinder vervangen te worden of kan het deurbeslag aangepast worden. Het programmeren van deze kaartlezer gebeurt in de regel met een mastercard of met speciale programmeerapparatuur die bij de kaartlezer wordt geleverd.

Geïntegreerde kaartlezers

Bij een toegangscontrolesysteem met geïntegreerde kaartlezers kunnen alle kaartlezers afzonderlijk centraal worden geprogrammeerd met speciale beheerssoftware. Een centraal systeem biedt grote voordelen omdat de toegangscontrole eenvoudig gekoppeld kan worden aan andere systemen, zoals een registratiesysteem. Door middel van registratie kan exact bijgehouden worden welke deur op welk moment geopend is en door wie dat is gebeurd. Verder kunnen ook bewakingscamera's en brandmelders centraal gekoppeld worden.

Voordelen van toegangscontrole met kaartlezer

  • Geen ingewikkelde sleutelplannen nodig.
  • Bij diefstal of verlies van een toegangskaart hoeft de cilinder van de deur niet vervangen te worden (kostenbesparing).
  • Makkelijk te installeren.
  • Eenvoudige en snelle bediening.
  • Er kunnen tijdelijke toegangskaarten uitgegeven worden voor bezoekers.

Zijn kaartlezers veilig?

Dat hangt geheel van het type systeem af en de wijze waarop ze toegepast worden. In hotels gebruikt men bijvoorbeeld goedkope kaartlezers die werken met behulp van een magneetkaart. Van deze systemen is bekend dat ze relatief eenvoudig te manipuleren zijn maar dat geldt zeker niet voor de professionele systemen die in bedrijven en kantoren worden gebruikt. Een nadeel is wel dat onbevoegde personen, die in het bezit zijn van een digitale kaart ongewenst toegang hebben, mits de sleutel nog niet door het systeem is geblokkeerd. Daarom worden er bij high security areas vaak extra beveiligingslagen toegepast zoals een codeklavier of een biometrische scanner.

Meer informatie over codeklavieren: klik hier

Offerte toegangscontrole