Bewakingscamera aangeven

Wanneer dien je een camerabewakingssysteem te laten registreren en waar kan je dit laten doen? Een aangifte is niet altijd verplicht volgens de wetgeving.

Camerabewaking: aangifte nodig of niet

Bij het plaatsen van een werkend bewakingssysteem met camera's is het verplicht om de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ( link: CBPL ) op de hoogte te brengen. Je doet dit door te surfen naar de website van de Commissie en daar de elektronische aangifteprocedure te doorlopen. Deze aangifte moet gebeuren ten laatste een dag voor je de camera in gebruik neemt.

Enkel beheerder

Wanneer je een beveiligingscamera plaatst in een ruimte waar enkel de beheerder van het alarmsysteem komt (privéwoning of afgesloten kantoor) is geen aangifte nodig. Deze opstelling komt echter niet veel voor. Er is ook geen aangifte nodig bij het plaatsen van dummycamera's.

INCERT Installateur

Als je werkt met een INCERT installateur of fabrikant kan je zeker vragen of ze dit voor jou doen of ten minste jou in deze aangifte ondersteunen. De aangifte bevestigt dat het gebruik van het bewakingssysteem overeenkomstig is met de Privacywet. Let wel: Voor het plaatsen van een camera op een niet-­besloten plaats heb je bijkomend een positief advies van de betrokken gemeenteraad/stad alsook van de korpschef van de politiezone nodig.

Interessante links aangifte bewakingscamera's

Openbaar register

Na een aangifte kunnen gebruikers, bezoekers of personeel jouw aanvraag raadplegen in een openbaar register. Daar staat ook in wie verantwoordelijk is en bij wie ze terecht kunnen met eventuele vragen omtrent het bewakingssysteem en haar opnames.

Vrijblijvende offerte camerabewaking