Stil alarm

Stil alarm = verwittiging via gsm netwerk, sms, mail centrale of beheerder. Het principe van een stil alarm is als volgt: je laat de inbrekers of dieven niet weten dat ze betrapt zijn maar je neemt ondertussen wel de nodige stappen. Meestal is dit het op de hoogte brengen van politie of lokale beveiligingsagent.

Wanneer kies je voor een stil alarm?

Een stil alarm heeft geen enkel nut als je, op het moment dat het stil alarm afgaat, niet onmiddellijk actie onderneemt.

Meestal wordt een stil alarm dan ook enkel gebruikt bij alarmsystemen die ook een meldkamer of permanentie ( bewaking ) hebben. Deze meldkamer of de permanentie (bijvoorbeeld nachtwaker) neemt dan enkele opties door zoals het live bekijken van camerabeelden of verwittigen van de eigenaar om er zeker van te zijn dat het inbrekers zijn en niet de eigenaar zelf die het alarm vergeten afzetten heeft.

Eens de zekerheid er is dat het om een geldig alarm gaat, zal de meldkamer de politie verwittigen. Werk je met een eigen bewakingsfirma die fysiek aanwezig is, dan kan deze kiezen om zelf actie ondernemen of om ook de politie op te roepen.

Stil alarm zonder permanentie

In sommige gevallen kies je als eigenaar of zaakvoerder er toch voor om te werken met een stil alarm zonder meldkamer of permanentie. Hier kan je er dan voor kiezen dat bij een alarm je verwittigd wordt via sms, belsignaal op je gsm of gewoon via mail. Eens je zelf een melding krijgt, neem je de stappen door die normaal door een permanentie gedaan worden.

We raden echt af om zelf actie te ondernemen of op onderzoek uit te gaan tijdens een stil alarm. Bij de minste twijfel ben je beter af om de politie te verwittigen of om te kiezen voor een ander soort signalisatie. Deze optie neem je als je bijvoorbeeld veel te maken krijgt met vandalenstreken en je de vandalen niet wenst te storen om hun zo beter in beeld te brengen en op een later tijdstip wilt betrappen. Dit komt echter niet veel voor.

Vraag steeds raad aan een professionele alarminstallateur welke oplossing het beste is.

Offerte alarmsysteem