Branddetectie & brandalarmsysteem

Het is perfect mogelijk om een brandbeveiligingssysteem aan te sluiten op een alarmsysteem al dient dit alarmsysteem uitgerust zijn met de juiste soort detectoren om bijkomende signalisatie naar bijvoorbeeld een meldkamer te kunnen sturen. Ook omgekeerd is dit het geval.

Brandalarm

Heb je nog geen alarmsysteem of brandbeveiligingssysteem? Ga je momenteel enkel op zoek naar één van de twee? Dan raden we zeker aan een alarmsysteem te kiezen dat reeds uitgerust is om beide aan te kunnen. ( alarm + brandbeveiliging )

Ga niet af op beloftes van installateurs of fabrikanten dat dit in de toekomst geen probleem zal vormen want als er grote wijzigingen dienen te gebeuren aan je aangekocht systeem om extra brandbeveiliging toe te voegen zal het prijskaartje niet gering zijn. Er bestaat zelfs de kans dat 90% van je huidig systeem vervangen dient te worden ook al is het nog maar enkele jaren oud.

Branddetectoren & rookmelders

Bij particuliere & professionele alarminstallaties, vormen de branddetectoren & rookmelders de belangrijkste onderdelen om een brand te detecteren en te bestrijden. Bij brand zullen zij een storing melden aan de centrale.

Brandbeveiliging met meldkamer

Bij brandalarm kunnen alarm- en brandcentrales uitgerust worden met een vocale telefoonkiezer of via de inbraakcentrale doorvermeld worden naar de meldkamer, die de nodige opvolging en actie onderneemt wanneer het alarm in werking treedt.

Aspiratiesystemen

Aspiratiesystemen zijn actieve rookdetectiesystemen die werken op basis van aanzuiging (aspiratie). Een aanzuigunit zorgt voor het aanzuigen en analyseren van luchtmonsters uit de te beveiligen ruimte. Via een buizenstelsel met gaatjes (aanzuigbuizen) worden de luchtmonsters naar een centrale detector geleid en op aanwezige rookdeeltjes gecheckt. Indien een vooraf ingestelde concentratie wordt overschreden, slaat het brandmeldsysteem, waaraan de unit is gekoppeld, alarm..

Verder zijn er nog de drukknoppen, kanaaldetectoren, beamdetectoren, vlamdetectoren

Offerte brandbeveiliging