Brandpreventie

Brandpreventie is onontbeerlijk om brand te voorkomen. Het evacuatieplan is hierin een belangrijk onderdeel. Vraag ook steeds raad en advies bij de brandweer. Ook zijn de verschillende brandalarm & bestrijdingsmiddelen zeer belangrijk om brand in te perken / melden.

Evacuatieplan

Een goed en degelijk evacuatieplan is van primordiaal belang. Zorg dat er overal de nodige noodverlichting en brandsignalisatie naar uitgangen en nooduitgangen aanwezig zijn en dat iedereen op de hoogte is van de te nemen stappen voor mocht er een brand uitbreken. Nu en dan een brandoefening uitvoeren is geen overbodige luxe.

Als je denkt dat deze oefening te veel tijd in beslag neemt, denk dan maar aan het tijdsverlies als er een effectieve brand uitbreekt en er bepaalde personen niet op tijd kunnen geëvacueerd worden. De opvolging van verzekeringen, vervanging van personeel, ... wegen echt niet op.

Brandalarm & brandbestrijdingsmiddelen

Uiteraard dient een bedrijf goed uitgerust te zijn met een degelijk brandalarm. De benodigde detectoren dienen een brand of rook snel te detecteren om een blussysteem te kunnen activeren. Preventief dienen ook alle brandbestrijdingsmiddelen aanwezig te zijn en op de juiste plaats te staan.

Brandpreventieadvies brandweer

Bij de brandweer kan je terecht voor alle vragen op uw antwoorden als het gaat om brandpreventie. Zij geven preventieadvies volgens volgende pijlers:

  • de organisatie van manifestaties;
  • bouw- en milieuvergunningsaanvragen;
  • het inrichten van kamerwoningen;
  • interventieplannen voor bedrijven

Dit advies is niet altijd gratis, vraag eerst naar het retributietarief.

Offerte brandbeveiliging